Wat we doen
Wie we zijn
Contact
 
 

Training

 
www.meesterinverandering.nl
Samen met Jeroen van Loon heb ik de training `meester in verandering`(MIV) ontwikkelt.
We zijn blij te kunnen mededelen dat de training  klaar is om gegeven te worden (1 februari 2019).
De training richt zich op hoe -vanuit eigen kracht- om te gaan met veranderingsprocessen binnen organisaties en biedt organisaties de gelegenheid om op concrete en persoonlijke wijze te investeren in de flexibiliteit van personeel. Ook kan de training gegeven worden aan kleinere groepen of individuen die behoefte hebben aan zicht en grip op eigen kracht ten einde succesvol regie te nemen. 

Kijk op www.meesterinverandering.nl voor meer informatie.
 
In het begeleiden en doceren van diverse groepen heb ik ervaring opgedaan in exemplarisch-, waarderend en ervaringsgericht leren en werken. Het jarenlang interactief werken met uiteenlopende doelgroepen stelt me, met het oog op zowel het individu als de groep, in staat om snel te schakelen en te anticiperen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden samen zoeken naar een antwoord op de vraag van de deelnemer.
Dit met in mijn achterhoofd de vraag; ``zijn er andere mogelijkheden tot benadering, of ervaren van gedrag``. Ik kijk naar wat er wel is en wijs de ander hier graag op.

In 2017/ 2018 heb ik met veel plezier de training `Tot hier! En nu verder.` van expertisecentrum Pompeii, Pompestichting (www.pompestichting.nl) mogen geven aan verschillende groepen conducteurs (NS). Een training die zich richt op hoe, vanuit eigen kracht en naar eigen vermogen, om te gaan met verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag. Een training die me in staat gesteld heeft om nog meer ervaring op te doen in samenwerking met andere trainers en acteurs.

In 2018 is hier een training voor springplank040 bijgekomen. Een training die als doel heeft om individuele kwaliteiten en aandachtspunten van deelnemers scherp op de kaart te zetten. Het zonder enig oordeel waarnemen van gedrag en communicatie speelt in deze training een cruciale rol. Deze training continueert zich in 2019.

Zoekt u een trainer voor een module die zich richt op gedrag, reflectie en communicatie?
Neem dan gerust contact op.
Vragen over Care Venture?

Neem vrijblijvend contact met ons op