Wat ik doe
Wie ik ben
Contact
 
 

Trainer

 
Gedrag en interactie.
De trainingen die ik verzorg gaan altijd over gedrag en interactie.

Denk hierbij aan:
- Werken aan psychologische en relationele veiligheid.
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie.
- Leren anticiperen op signalen van oplopende spanning en stress. Zowel bij jezelf als de ander.
- Professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers. 
- Grip op communicatie en interactie.
- Verlofbegeleiding van TBS patiënten (SUST)
- Omgaan met veranderingsprocessen (MIV *)
 
*`Meester in Verandering` is een training- en coaching module die enerzijds persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten in kaart brengt en anderzijds leert deze te gebruiken om stapsgewijs toe te werken naar een helder doel.
MIV maakt inzichtelijk hoe je regie kan nemen in uitdagende situaties die om eigen verantwoordelijkheid vragen en biedt organisaties de gelegenheid om op concrete en persoonlijke wijze te investeren in (de flexibiliteit van) personeel.

MIV is ook zeer geschikt voor kleinere groepen of individuen die behoefte hebben aan zicht en grip op eigen veranderkracht. De diverse onderdelen van MIV worden dan verspreid en doelgericht uiteengezet in een persoonlijk coaching traject waarbij de veranderwens van de deelnemer centraal staat.

Kijk op http://www.meesterinverandering.nl voor meer informatie.

Zoekt u een trainer voor een module die zich richt op gedrag, reflectie en communicatie?
Neem dan gerust contact op.
Vragen?

Neem vrijblijvend contact op.