Wat we doen
Wie we zijn
Contact
 
 

Training

 
www.meesterinverandering.nl
Ik geloof dat wanneer je als mens ruimte krijgt, dat er ruimte ontstaat voor eigenheid, autonomie en kwaliteit. En, dat wanneer je deelt dat je (be)grip krijgt.
Deze visie is geïntegreerd in de wijze waarop de training `Meester in Verandering` is ontwikkeld en waarop ik training en begeleiding vormgeef.

`Meester in Verandering` is een training- en coaching module die enerzijds persoonlijke uitdagingen en kwaliteiten in kaart brengt en anderzijds leert deze te gebruiken om stapsgewijs toe te werken naar een helder doel.
MIV maakt inzichtelijk hoe je regie kan nemen in uitdagende situaties die om eigen verantwoordelijkheid vragen en biedt organisaties de gelegenheid om op concrete en persoonlijke wijze te investeren in (de flexibiliteit van) personeel.
MIV is ook zeer geschikt voor kleinere groepen of individuen die behoefte hebben aan zicht en grip op eigen veranderkracht. De diverse onderdelen van MIV worden dan verspreid en doelgericht uiteengezet in een persoonlijk coaching traject waarbij de veranderwens van de deelnemer centraal staat.

Kijk op http://www.meesterinverandering.nl voor meer informatie.

Overige trainingen die ik geef hebben betrekking op de volgende gebieden:

• Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (uitwisselen van praktijkervaring, roos van Leary)
• Leren signaleren (het opstellen van- en het werken met signaleringsplannen)
• Verlofbegeleiding (veiligheid, relatie, risico's)
• Het scherp in kaart brengen van kwaliteiten en aandachtspunten van deelnemers.

Zoekt u een trainer voor een module die zich richt op gedrag, reflectie en communicatie?
Neem dan gerust contact op.
Vragen over Care Venture?

Neem vrijblijvend contact met ons op